Novetats

Ves enrere INFORMACIÓ RELATIVA AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES PER A FACILITAR LA MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA DE LES EMPLEADES PÚBLIQUES QUE HO SOL.LICITEN PER RAÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.