Novetats

Ves enrere INFORMACIÓ A ENTITATS LOCALS SOBRE COMPENSACIÓ DE DESPESES D’ATENCIÓ A PERSONES UCRAÏNESES

INFORMACIÓ A ENTITATS LOCALS SOBRE COMPENSACIÓ DE DESPESES D’ATENCIÓ A PERSONES UCRAÏNESES

INFORMACIÓ A ENTITATS LOCALS SOBRE COMPENSACIÓ DE DESPESES D’ATENCIÓ A PERSONES UCRAÏNESES

RECORDATORI: EL TERMINI FINALITZA EL 20 DE GENER

En el DOGV núm. 9493, del 20/12/22, es va publicar el DECRET 218/2022, de 16 de desembre, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i concessió directa de subvencions a entitats locals per a promoure i fomentar una millor atenció de les necessitats bàsiques de les persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que no disposen de recursos econòmics suficients.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats locals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana que acrediten la realització d'una despesa corrent i de personal mínima de cinc mil euros (5.000,00 €) en alguna de les següents actuacions subvencionables, sempre que estiguen destinades a persones beneficiàries de l'estatut de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna:

  1. El reforçament dels serveis d'informació i orientació que facilite l'accés equitatiu als recursos socials i als serveis públics o, en el seu cas, la creació de nous dispositius per a aquest fi.
  2. La prestació, directa o indirecta, de serveis d'allotjament o manutenció.
  3. La prestació, directa o indirecta, d'ajudes econòmiques, com a complement a les prestacions bàsiques d'allotjament i manutenció.
  4. La prestació, directa o indirecta, de serveis de conciliació, oci i temps lliure.
  5. La prestació, directa o indirecta, de serveis d'aprenentatge del castellà o valencià.

Les actuacions subvencionables comprendran des del dia 24 de febrer de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

Si l'import total de les sol·licituds que compleixen els requisits establits superara l'import màxim disponible per a la convocatòria, es repartiran els fons proporcionalment a les despeses realitzades per les entitats locals, amb la finalitat d'atorgar el mateix percentatge d'ajuda a totes les sol·licituds.

Podeu trobar una descripció detallada del procediment, el formulari de sol·licitud i la documentació que ha d’acompanyar-se en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23056

El termini de sol·licitud finalitzarà el 20 de gener de 2023.