T'interessa

Portals

Novetats

Ves enrere CONVOCATÒRIA D'AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 hab, PER A FINANÇAR LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MITJANÇANT ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 hab, PER A FINANÇAR LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MITJANÇANT ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 3 de gener de 2022

La presentació de sol.licituds es realitzarà telematicament en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19188

O bé mitjançant la pàgina web gva.es/Administració/Ajudes i subvencions/Administracions locals/Sol.licitud subvenció eliminació de barreres arquitectòniques.