Novetats

Ves enrere CONVOCATORIA D'AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA ELS 50.000 HABITANTS, PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS MITJANTÇANT L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

CONVOCATORIA D'AJUDES DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA ELS 50.000 HABITANTS, PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS MITJANTÇANT L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.