Novetats

RESOLUCIÓ DE 31 DE MAIG DE 2021 PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN AJUDES DESTINADES AL SOSTENIMENT DE GASTOS CORRENTS EN MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Presidència de la Generalitat, de concessió d'ajudes destinades al sosteniment de despeses corrents en...

SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A MUNICIPIS PER A MILLORA D'ACCESSIBILITAT DE CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS MITJANTÇANT L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals...

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REQUISIT DELS BENEFICIARIS D'AJUDES DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES O ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL EN LES ESPECIALS CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE LA PANDÈMIA.

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REQUISIT DELS BENEFICIARIS D'AJUDES DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES O ENFRONT...

Mostrant 1 - 5 de 320 resultats
Articles per pàgina 5
de 64