Visualització de contingut web

Acceso para Entidades Locales

L'aplicació d'Organització Municipal permetrà a cada Entitat Local de la Comunitat Valenciana introduir els noms, partits polítics i càrrecs dels components del seu Ple i Junta de Govern.

Per a poder accedir a l'aplicació haureu de disposar d'un d'aquestos certificats:

  • Certificat d'Entitat: Emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en http://www.accv.es/
  • Certificat de Ciutadà: Emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en http://www.accv.es/
  • Certificat d'Empleat Públic: Emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en http://www.accv.es/
  • DNIe

En els tres últims casos, a efectes de la seua validació, l'entitat local ha de trametre a la Direcció General d'Administració Local l' imprés degudament complimentat: Model d'alta de gestor autoritzat

Una vegada realitzat aquest tramit, podreu entrar en l'aplicació polsant el botó 'Acceso por certificado' ubicat en la zona dreta del buscador.Apareixerà una finestra com la que seguix perquè indiqueu el certificat que s'utilitzareu per a entrar.


 

Una vegada seleccionat el certificat vos demanarà el vostre PIN (la petició d'este possiblement es quede esperant en la barra baixa de la seua pantalla on apareixerà una cosa així  ). Una vegada heu introduït el PIN entrareu en l'aplicació.

NOTA: per a qualsevol problema amb l'emissió o instal·lació del seu certificat podeu consultar amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) tal com s'indica en la seua pàgina WEB (www.accv.es)