Qui som?

Qui som?

Alt Consell Consultiu en

Investigació, Desenrotllament i Innovació

de la Presidència de la Generalitat

L'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament e Innovació de la Presidència de la Generalitat exercix una labor d'assesorament i consulta pel que fa a les polítiques d'I+D+i que du a terme la Generalitat, amb la qual cosa contribuïx a la consecució d'avanços en l'àmbit econòmic i social.

Per a això estudia anualmente la situació de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana per a la seua consideració per part del Govern Valencià.

Igualment, per mitjà de les recomanacions dels vocals científics,l'Alt Consell Consultiu du a terme una funció de divulgació científica, amb la finalitat que la societat valore i es beneficie dels seus coneixements. Divulgació que es completa per mitjà de la realització de congressos, seminaris i publicacions científiques que, si bé tenen com a referència a la Comunitat Valenciana, consideren també altres àmbits autonòmics, el conjunt nacional i la Unió Europea.

La Llei 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic atribuïx, a més, a l'Alt Consell Consultiu competències d'assessorament en l'elaboració del Pla Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana, promoure l'intercanvi d'informació i d'accions conjuntes en matèria d'investigació científica i desenrotllament tecnològic, emetre els informes que li sol·licite la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) i elaborar un arxiu de dades quantitatives d'investigació i dels resultats procedents de tots els programes d'I+D patrocinats per la CONCITEC.

L'Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Presidència de la Generalitat està present tant en la CONCITEC com en la Comissió Tècnica Permanent, tal com es reconeix en el Decret 194/2009, de 30 d'octubre, del Consell, que regula el funcionament de la CONCITEC com a òrgan de gestió de la investigació científica i desenrotllament tecnològic i de la seua Comissió Permanent.