Normativa general

Normativa general

  • LLEI 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat (DOCV 5152, de 12/12/2005). poner texto consolidado a 1-1-17
  • DECRET 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat. DOGV 6283, DE 19-6-2006
  • ORDE 13/2012, de 3 d'abril, de la Conselleria de Presidència, per la qual es regula la Junta d'Advocats de la Generalitat. DOGV 6755 DE 17-4-2012

Listado documentos