Jornades i seminaris

Jornades i seminaris

ORGANITZADES PER L'ADVOCACIA GENERAL

  • JORNADES D'ESTUDI "LA LLEY DE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC" 7-9 abril 2008.
  • XXVI JORNADES D'ENCONTRE DELS SERVEIS JURIDICS DE LES CCAA. 24-26 setembre 2009.
  • JORNADES DE TREBALL DE L'ADVOCACIA GENERAL. 30 juny-1 juliol 2016.