Audiència i Informació Pública-Processos Tancats

Proposta de modificació de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana

Proposta de modificació de la Llei 8/2010, per a la seua inclusió en l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financiera i d'organitzación de la Generalitat.