Audiència i Informació Pública-Processos Tancats

Ves enrere Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics

Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics

Projecte

Anunci

El termini de presentació d'al·legacions, suggeriments o observacions finalitzarà el 19 de maig de 2022.