Audiència i Informació Pública-Processos Tancats

Ves enrere Modificació de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de publicitat institucional per a l’interes ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

Modificació de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de publicitat institucional per a l’interes ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

Anunci DOGV 13/07/2020

TAULA COMPARATIVA

Finalització del termini: 3/08/2020

Presentació d'al·legacions: VEURE ANUNCI