Premi de la Ciència Valenciana Santiago Grisolía

Normativa

Normativa

Creada en 2022

Regulada pel Decret 36/2022, de 3 de novembre, del Consell de la Generalitat, del president de la Generalitat, pel qual es crea i regula el Premi de la Ciència Valenciana Santiago Grisolía. (DOGV 04-11-2022).

Objecte: reconèixer i distingir les activitats d’investigació i d’impuls al desenvolupament de la ciència i les seues aplicacions que es duguen a terme a la Comunitat Valenciana, o que siguen fruit del treball realitzat per persones originàries de la Comunitat Valenciana o vinculades a aquesta

Distincions: El Premi Santiago Grisolía es convocarà amb periodicitat anual, en dues modalitats:
a) Premi Santiago Grisolía a la trajectòria professional en el camp de la investigació científica.
b) Premi Santiago Grisolía a la projecció investigadora de persones científiques joves

El Premi es concedirà, en cadascuna de les seues categories, mitjançant una resolució del president de la Generalitat, que es notificarà a la persona premiada i a l’entitat proponent de la candidatura, i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu electrònica de la Generalitat