Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

« Ves enrere

REVISIÓ DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA: CONSULTA PÚBLICA

Relacions amb la UE i l'Estat

REVISIÓ DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA: CONSULTA PÚBLICA


El passat 16 juny, la Comissió Europea va iniciar una revisió de la política comercial europea, inclosa una consulta pública en la qual anima les parts interessades a compartir el seu punt de vista sobre l'orientació a mitjà termini que ha de seguir la política comercial de la Unió davant els nous reptes mundials i les conseqüències derivades de la crisi de la COVID-19.

Per a participar cal enviar les respostes abans del 15 de setembre a la següent adreça: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.
La Comissió Europea considera que la UE ha de potenciar la seua capacitat per a defensar els seus interessos a través del consens i la col·laboració amb els seus socis, però sense deixar de costat la necessària protecció enfront de les pràctiques deslleials.

 La consulta pública, formada per un qüestionari en línia de 13 preguntes, abasta els temes següents:

  • Desenvolupament d'una economia resilient i sostenible després del coronavirus.

  • Reforma de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

  • Creació d'oportunitats comercials mundials per a les empreses i, en particular, per a les petites i mitjanes empreses.

  • Optimització de la contribució de la política comercial en l'esfera internacional en temes que abasten el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible o la transició digital.

  • Consolidació de les relacions comercials i d'inversió amb els principals socis comercials.

  • Millora de la igualtat de condicions i protecció de les empreses i els ciutadans de la Unió Europea.

La Comissió Europea, després del procés de revisió de la política comercial iniciat amb la consulta pública, presentarà una Comunicació a la fi d'any i debatrà amb el Parlament Europeu i els estats membre els seus resultats.