Organismes

Portals

Novetats

Presidència de la Generalitat

Ves enrere Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics, per al període 2021-2023

Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics, per al període 2021-2023