Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

Projecte de Decret, del president de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 3/2016, de 10 de juny pel qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Presidència de la Generalitat

Projecte de Decret, del president de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 3/2016, de 10 de juny pel qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.