Organismes

Portals

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere La Generalitat impulsa una convocatòria d'ajudes europees de més de 100 milions d'euros per a desenvolupar projectes de cooperació en països del Mediterrani

La Generalitat impulsa una convocatòria d'ajudes europees de més de 100 milions d'euros per a desenvolupar projectes de cooperació en països del Mediterrani

La Generalitat, a través de Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, l'Estat i Acció Exterior, està impulsant la difusió de la convocatòria d'ajudes del programa Interrg NEXT MED 2021-2027 que compta amb una dotació de 103,6 milions d'euros.

La convocatòria, oberta a tota classe d'entitats de la Comunitat Valenciana i d'altres regions del Mediterrani, tant privades com públiques, té com a objectiu finançar projectes de cooperació transnacional destinats a catalitzar transformacions positives i fomentar el desenvolupament sostenible i inclusiu en tot l'arc mediterrani.

La data límit per a la presentació de propostes és el 28 de març de 2024. Les organitzacions i entitats interessades poden ampliar la informació i presentar les seues sol·licituds en l'enllaç següent: Homepage - Interreg NEXT MED

El finançament podrà arribar fins al 89 % dels costos totals elegibles del projecte, per la qual cosa el finançament rebut oscil·larà entre 500.000 i 2,5 milions d'euros. El cofinançament del projecte ha de ser almenys l'11 % dels costos totals.

La convocatòria es coordina per Antena de València, una oficina que funciona des de 2008 com a estructura descentralitzada dels programes europeus de veïnatge (ENPI, ENI i actualment NEXT MED), amb l'objectiu de facilitar l'execució de projectes de cooperació entre regions del Mediterrani.

La Generalitat, a través de l‘Antena de València, té un paper fonamental en el programa Interreg NEXT MED 2021-2027, en ser el principal punt de referència per als països del Mediterrani Occidental (des de Portugal fins a Malta incloent-hi Algèria i Tunísia).

La convocatòria s'estén a més de 100 territoris de set països de la UE i huit països socis (Xipre, Grècia, França, Itàlia, Malta, Portugal, Espanya, Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Palestina, Tunísia i Turquia), amb l'objectiu d'enfortir la col·laboració transnacional.

Així mateix, la difusió d'esta convocatòria està reforçada per esdeveniments informatius en tota l'àrea de cooperació i en línia. Per a Espanya, l'esdeveniment es preveu que se celebre a València el dia 20 de febrer de 2024.

Projectes finançables

Per a optar a les ajudes es requerix que cada projecte siga presentat per un consorci que represente un mínim de tres entitats de tres països diferents, incloent-hi almenys un país soci mediterrani. Els participants potencials poden ser, entre altres, autoritats, municipis, organitzacions sense ànim de lucre, universitats i empreses privades.

Les iniciatives que es presenten, tal com queda recollit en la convocatòria, han de tindre com a objectiu fer que la regió mediterrània siga “més intel·ligent i competitiva, més ecològica i resilient al clima, més social i inclusiva”.

Els temes sobre els quals poden centrar-se els projectes són l'impuls de les capacitats d'investigació i innovació, el foment del creixement de les PIME, la promoció de solucions d'energia renovable, el reforç de les mesures d'adaptació al canvi climàtic, promoure oportunitats educatives, garantir l'accés a una atenció sanitària de qualitat i millorar els processos de governança local, entre altres.