Organismes

Portals

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere LA COMUNITAT VALENCIANA HA CERTIFICAT JA EL 94,98% DELS FONS EUROPEUS PER AL PERÍODE 2014-2020,

LA COMUNITAT VALENCIANA HA CERTIFICAT JA EL 94,98% DELS FONS EUROPEUS PER AL PERÍODE 2014-2020,

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha conclòs el mes de juny amb una taxa de certificació global dels programes operatius de Fons Europeus per al període financer 2014-2020 del 94,98%, la qual cosa permet que la Generalitat Valenciana ja haja conclòs la certificació de més de 935,56 milions d'euros dels 987,10 dels fons estructurals que li corresponien per a l'últim marc financer pluriennal.

En aquest sentit, el responsable d'Hisenda, Vicent Soler, ha subratllat "l'agilitat i diligència amb la qual s'han tramitat els projectes cofinançats amb fons Feder, FSE i el programa d'Ocupació Juvenil en la Comunitat Valenciana" ja que, com ha incidit, "és fonamental que aprofitem tots els recursos europeus per a consolidar la transformació de la nostra economia, avançar en cohesió territorial, reduir les bretxes digitals, impulsar la digitalització i la protecció del medi ambient, així com garantir la creació d'ocupació de qualitat, especialment entre els més joves".

Soler ha defensat per això que des del Botànic "hem impulsat i accelerat la gestió dels fons perquè els considerem una eina essencial que ens ajuden en el desenvolupament i posada en marxa de les nostres polítiques" i ha posat en valor que mancant dos anys i mig perquè concloga el termini per a la certificació dels projectes, la Generalitat Valenciana ja tinga una certificació pròxima al 96% en Feder, supere el 100% de recursos certificats del Fons Social Europeu i més del 86,5% del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.

En concret, el programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), del qual més recursos rep la Comunitat, ha certificat de moment 566,04 milions d'euros dels 590,57 assignats, la qual cosa representa el 95,85% del total.

Aquest paquet té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seues regions i centra les seues inversions en diverses àrees prioritàries clau: I+D+i, tecnologies de la informació i la comunicació, suport a les petites i mitjanes empreses (pimes), transició cap a una economia de baixes emissions de carboni i recursos naturals.

El primer eix d'actuació rep 366,6 milions del total i correspon a l'enfortiment de la investigació del desenvolupament tecnològic i de la innovació, un dels 11 objectius temàtics que va establir Brussel·les per a fomentar el creixement per al període 2014-2020. A més, amb l'objectiu de facilitar als Estats membres la lluita contra la Covid, Brussel·les també ha permés incloure com a despesa subvencionable tota la despesa sanitària vinculat a la lluita contra la pandèmia La millora de les tecnologies de la informació i la competitivitat de les pime són altres dues dels eixos, que reben 89,8 i 55,3 milions respectivament.

La Generalitat també ha certificat ja el 100,65% dels recursos del Fons Social Europeu (FSE) programats per al període financer 2014-2020. Es tracta del principal instrument financer de la Unió Europea per a fomentar l'ocupació en els Estats membres i promoure la cohesió social i econòmica. "Les dades reflecteixen el compromís dels òrgans gestors per l'execució correcta d'uns recursos que van destinats principalment al foment de l'ocupació, la formació professional o la inclusió", ha apuntat sobre aquest tema el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo.

La inversió de FSE en la Comunitat Valenciana aconsegueix els 182,37 milions d'euros, dels quals la Generalitat ha certificat de moment 183,88 milions d'euros. L'eix d'actuació més ampli correspon a la inversió en educació, formació i aprenentatge permanent, amb 129,3 milions d'euros. Quant al pilar destinat a la millora de l'ocupació i el foment de la mobilitat laboral, que ascendeixen a 11,98 milions d'euros, s'ha certificat ja el 98,06%, que aconsegueix 11,75 milions; mentre que la inclusió social (35,57 milions d'euros) té certificat un 92,52%

"Malgrat que ja hem certificat un volum de recursos superior a l'assignat, confiem a concloure el període financer amb més despesa susceptibles de certificar-se, ja que existeixen línies del Fons Social Europeu que encara no s'han certificat íntegrament com la inclusió social o la millora de l'ocupació, però que es troben pròxims al 100%", ha apuntat sobre aquest tema Iranzo.

Finalment, la Generalitat ha certificat fins al moment 185,6 dels 214 milions destinats al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), la qual cosa suposa el 86,68%. La totalitat d'aquest tram correspon al foment de l'ocupació sostenible i suport a la mobilitat laboral. Cal recordar que l'any 2018 la Generalitat Valenciana, com a territori amb major execució i certificació dels recursos destinats al foment de l'ocupació juvenil, va rebre 50 milions addicionals als inicialment previstos, per la qual cosa en cas de no haver-hi rebut els recursos extres per part de l'Estat, el Consell ja hauria aconseguit certificar al 100% aquest fons.

El director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo, ha agraït el treball de tots els òrgans que participen en la gestió dels fons i ha posat l'accent que la Comunitat Valenciana ja era exemple de bones pràctiques en el marc del POEJ, amb una de les execucions més grans a nivell estatal. "El nostre objectiu ara és continuar avançant en l'anterior marc financer pluriennal i posar en marxa els programes de la Comunitat Valenciana 2021-2027", ha incidit.