Organismes

Portals

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere El Comité de les Regions comença un nou mandat de 5 anys

El Comité de les Regions comença un nou mandat de 5 anys

El Comité de les Regions (CdR) ha celebrat la designació oficial de quasi tots els seus 350 membres després de l'aprovació formal per part del Consell de la UE reunit esta setmana.

 La renovació del Comité de les Regions

Després de llargues negociacions amb tots els Estats membres de la UE i amb la incorporació de Croàcia, el nombre de representants es reduirà en de 353 a 350 d'acord amb allò que s'ha estipulat pel Tractat de Lisboa. La Delegació espanyola està composta de 21 membres, representants de les comunitats autònomes i municipis. Per part de la Comunitat, són membres el president Fabra, en qualitat de membre titular i la directora general de Relacions amb la UE, Victoria Palau, com a suplent. També n'és membre l'alcaldessa de València, Rita Barberá.

Les comissions temàtiques, compostes per membres del CdR, que preparen documents d'opinió especialitzats sobre temes de la UE que, una vegada aprovats per tots els membres, reflectixen la posició de les regions i entitats locals, també han sigut objecte de reorganització.

Els seus objectius són influir en l'agenda política europea perquè la dimensió territorial siga tinguda en compte.

En este nou període, la Comunitat participarà en les activitats de les comissions de política territorial (COTER) i,  en la de política econòmica (ECON), el que permetrà posicionar-se sobre les polítiques en suport de l'empresa i la innovació o el comerç internacional, així com els recursos financers en favor de les inversions i les infraestructures de transport, defenent els interessos de la Comunitat.

El Comité de les Regions és la veu de les regions i les ciutats de la Unió Europea.

Té 350 membres, representants triats a escala regional i local procedents dels 28 estats membres.
El seu treball s'organitza en 6 
comissions amb competències en els següents àmbits polítics, basats en els tractats de la UE:

  • Ocupació, formació professional, cohesió econòmica i social, política social, salut;
  • Educació i cultura;
  • Medi ambient, canvi climàtic i energia;
  • Transports i xarxes transeuropees;
  • Protecció civil i servicis d'interés general.

El Comité de les Regions celebra 6 plens l'any, emet  una mitjana de més de 50   dictàmens anuals sobre la legislació de la UE, organitza més de 40  consultes a les parts interessades  a l'any i celebra més de 300   actes anuals.

Més informació.

-          Llistat de nous membres

-          Comité de les Regions www.cor.europa.eu