Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

« Ves enrere

CORONAVIRUS: EL FULL DE RUTA EUROPEU

Relacions amb la UE i l'Estat

CORONAVIRUS: EL FULL DE RUTA EUROPEU

La Comissió, en cooperació amb el president del Consell Europeu, ha presentat un full de ruta europeu per alçar progressivament les mesures de confinament adoptades com a conseqüència del brot de coronavirus.

Sense deixar de reconèixer les especificitats de cada país, el full de ruta europeu establix els següents principis fonamentals:

 • El moment en què es prenguen les mesures és essencial. Decidir que ha arribat el moment d'iniciar la relaxació del confinament s'ha de basar en els criteris següents:
 • Criteris epidemiològics.
 • Capacitat suficient del sistema sanitari
 • Capacitat adequada de seguiment, realitzar proves a gran escala així com la capacitat d'ubicació i rastreig.
 • Necessitem un enfocament europeu.
 • Criteris científics amb la salut pública com a prioritat principal, equilibrant els beneficis per a la salut pública amb els efectes socials i econòmics.
 • Coordinació entre els estats membres
 • Respecte i solidaritat.
 • L'eliminació gradual del confinament requerix mesures d'acompanyament:
 • recollida de dades harmonitzades i desenvolupament d'un sistema sòlid d'informació i traçabilitat dels contactes.
 • ampliació de la capacitat de realitzar proves i harmonització de les metodologies corresponents.
 • augment de la capacitat i de la resiliència dels sistemes nacionals de salut.
 • manteniment del reforç de les capacitats en matèria d'equips mèdics i de protecció individual.
 • desenvolupament de tractaments i medicaments segurs i eficaços.

SEGÜENTS ETAPES

En el full de ruta de la Comissió s'enumeren les recomanacions concretes que els Estats membres han de tenir en compte al planificar l'alçament de les mesures de confinament:

 • L'acció ha de ser gradual.
 • Les mesures generals s'han de substituir progressivament per mesures específiques.
 • Els controls a les fronteres interiors han de suprimir-se de forma coordinada.
 • La reactivació de l'activitat econòmica ha de ser gradual.
 • Les concentracions de persones s'hi han d'autoritzar progressivament, atenent a les especificitats de les diferents categories d'activitats, com ara:
 1. escoles i universitats;
 2. activitat comercial (venda a l'detall) amb possible gradació;
 3. mesures d'activitat social (restaurants, cafeteries) amb possible gradació;
 4. concentracions massives.
 • S'han de mantenir els esforços per prevenir l'expansió del virus.
 • L'acció ha de ser objecte d'un seguiment continu.

Paral·lelament a l'alçament gradual de les mesures de confinament, resulta necessari planificar estratègicament la recuperació, mitjançant la revitalització de l'economia i la volta a un camí de creixement sostenible.

La Comissió elaborarà un pla de recuperació, basat en una proposta renovada per al pròxim pressupost a llarg termini de la UE (marc financer plurianual) i en el programa de treball actualitzat de la Comissió per a 2020.