El President

El President

Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE QUATRE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D'ACCIÓ EXTERIOR, EN LES DEPENDÈNCIES DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA PER A LA UNIÓ EUROPEA I RELACIONS EXTERNES.

CONVOCATÒRIA DE QUATRE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D'ACCIÓ EXTERIOR, EN LES DEPENDÈNCIES DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA PER A LA UNIÓ EUROPEA I RELACIONS EXTERNES.

 

S'ha publicat en el DOGV núm. 9202 / 26.10.2021 la Resolució de 15 d'octubre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'Acció Exterior, en les dependències de la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes.

Les beques es desenvoluparan en les següents ubicacions:

- Dues beques en les dependències de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, c/ Cavallers, 9, 46001 València.

- Una beca al centre Europe Direct Comunitat Valenciana situat en la Delegació del Consell a Alacant, av. Dr. Gadea, 10, 03001, Alacant.

- Una beca en les dependències de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Bruselas (Bèlgica), avenue Edmond Mesens, 7 A – 1040 Etterbeek.

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/26/pdf/2021_10613.pdf

 

D'acord amb l'article 6 del Decret 20/2016, de 12 de desembre, modificat pel Decret 6/2018, de 27 de març. del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències  de la Presidència de la Generalitat, les persones aspirants presentaran les sol·licituds per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.