Organismes

Portals

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2021-2022

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2021-2022


 

S'ha publicat en el DOGV núm. 9083, de 13 de maig de 2021, la Resolució de 7 de maig de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa per al curs 2021-2022.

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/13/pdf/2021_5110.pdf

 

D'acord amb l'article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, caldrà aportar el justificant d'haver sigut preseleccionat pel Col·legi d'Europa per al curs 2021- 2022.