Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

« Ves enrere

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2020-2021

Relacions amb la UE i l'Estat

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2020-2021

S'ha publicat en el DOGV núm. 8828, de 5 de juny de 2020 la Resolució d'1 de juny 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa per al curs 2020/2021.

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4038.pdf

 

D'acord amb l'article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.

 

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, caldrà aportar el justificant d'haver sigut preseleccionat pel Col·legi d'Europa per al curs 2020/2021.