El President

El President

Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

Ves enrere CONVOCATÒRIA BECA PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2019-2020

CONVOCATÒRIA BECA PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2019-2020

S'ha publicat en el DOGV núm. 8495 de 27 de febrer de 2019 la Resolució de 15 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca una beca per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa per al curs 2019/2020.

https://dogv.gva.es/datos/2019/02/27/pdf/2019_1906.pdf

D'acord amb l'article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, modificat pel Decret 31/2018, de 14 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, modificat pel Decret 31/2018, de 14 de desembre, caldrà aportar el justificant d'haver sigut preseleccionat pel Col·legi d'Europa per al curs 2019/2020.