Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

Ves enrere Convocatòria de subvencions per a 2023

Convocatòria de subvencions per a 2023

S'ha publicat en el DOGV núm. 9567, de 3 d'abril de 2023, la Resolució de 27 de març de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.

https://dogv.gva.es/datos/2023/04/03/pdf/2023_3436.pdf

Les ajudes, que podran ser sol·licitades durant un mes a partir de l'endemà de publicar-se, consistiran en una subvenció de les despeses subvencionables fins a un total de 9.000 euros per sol·licitud.

Enllaç al procediment i al tràmit electrònic: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21810