Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

Ves enrere CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2023-2024

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2023-2024

S’ha publicat en el DOGV núm. 9569, de 5 d’abril de 2023, la Resolució de 27 de març de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa per al curs 2023-2024.

https://dogv.gva.es/datos/2023/04/05/pdf/2023_3535.pdf

D’acord amb l’article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.

Així mateix, i d’acord amb l’article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, caldrà aportar el justificant d’haver sigut preseleccionat pel Col·legi d’Europa per al curs 2023- 2024.