El President

El President

Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

Ves enrere CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2022-2023

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2022-2023

S’ha publicat en el DOGV núm. 9312, de 4 de abril de 2022, la Resolució de 28 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa per al curs 2022-2023.

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2821.pdf

D’acord amb l’article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.

Així mateix, i d’acord amb l’article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, caldrà aportar el justificant d’haver sigut preseleccionat pel Col·legi d’Europa per al curs 2022- 2023.

Enllaç al procediment i al tràmit telemàtic: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2745