Organismes

Portals

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere CONVOCADES LES SUBVENCIONS PER A l'ANY 2022, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA DE LA UNIÓ EUROPEA I D'ACCIÓ EXTERIOR

CONVOCADES LES SUBVENCIONS PER A l'ANY 2022, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA DE LA UNIÓ EUROPEA I D'ACCIÓ EXTERIOR

 

RESOLUCIÓ de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior:

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/07/pdf/2022_2960.pdf

DECRET 16/2021, de 19 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d’acció exterior

Accés a la plataforma de sol·licitud:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/