El President

El President

Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 2022, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA DE LA UNIÓ EUROPEA I D'ACCIÓ EXTERIOR

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 2022, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA DE LA UNIÓ EUROPEA I D'ACCIÓ EXTERIOR

S'ha publicat en el DOGV núm. 9315, de 7 d'abril de 2022, la Resolució d'1 d'abril de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/07/pdf/2022_2960.pdf

Les ajudes, que podran ser sol·licitades durant un mes a partir de l'endemà de publicar-se, consistiran en una subvenció de les despeses subvencionables fins a un total de 10.000 euros per sol·licitud.

Enllaç al procediment i al tràmit electrònic: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21810