Organismes

Portals

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2021-2022

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2021-2022

Finalitzada la fase d'avaluació per la Comissió de Valoració (barem i entrevista/prova), s'acorda publicar la llista amb el resultat de l'avaluació en este procés de concessió de dos beques, anunciat mitjançant Resolució de 7 de maig de 2021, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 9083/13.05.2021), per a una fase d'al·legacions, durant un termini de 10 dies hàbils.

 

  • Mª Paloma Alonso Dromant        21,74 punts
  • Javier Martínez Carlos                20,56 punts
  • Rosa Escamilla Torregrosa         16,21 punts
  • Sofía Sánchez Manzanaro          15,84 punts

 

Tot alló, de conformitat amb l'article 9.4 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa.

 

València, 15 de juny de 2021.