Normativa tramitada

Años

Ves enrere DECRET LLEI 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, bases reguladores i concessió directa ajudes complementàries actuacions de competència local en municipis comarca del Baix Segura i Crevillent (Alacant), per a facilitar inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del pla «Vega renhace»

DECRET LLEI 13/2022, de 7 d’octubre, del Consell, bases reguladores i concessió directa ajudes complementàries actuacions de competència local en municipis comarca del Baix Segura i Crevillent (Alacant), per a facilitar inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del pla «Vega renhace»

Pot consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/17/pdf/2022_9467.pdf

Listado documentos