Normativa tramitada

Años

Ves enrere DECRET 93/2022, de 15 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Consell Valencià de Cultura.

DECRET 93/2022, de 15 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Consell Valencià de Cultura.

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_6846.pdf

Listado documentos