Normativa tramitada

Años

Ves enrere DECRET 80/2022, de 10 de juny, del Consell, de creació de la Comissió Assessora de Festes i Tradicions de la Comunitat Valenciana

DECRET 80/2022, de 10 de juny, del Consell, de creació de la Comissió Assessora de Festes i Tradicions de la Comunitat Valenciana

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/14/pdf/2022_5517.pdf

Listado documentos