Normativa tramitada

Años

Ves enrere Decret 8/2023, de 13 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana

Decret 8/2023, de 13 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana

Pot consultar el text en el enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/20/pdf/2023_6863.pdf

Listado documentos