Normativa tramitada

Años

Ves enrere Decret 65/2023, de 5 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 142/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana

Decret 65/2023, de 5 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 142/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana

Pot consultar el text en el enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/08/pdf/2023_4922.pdf

Listado documentos