Normativa tramitada

Años

Ves enrere Decret 62/2023, de 28 d’abril, del Consell, pel qual es crea i regula la Mesa de Diàleg Civil

Decret 62/2023, de 28 d’abril, del Consell, pel qual es crea i regula la Mesa de Diàleg Civil

Pot consultar el text en el enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/03/pdf/2023_4703.pdf

Listado documentos