Normativa tramitada

Años

Ves enrere Decret 59/2023, de 21 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana

Decret 59/2023, de 21 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana

Pot consultar el text en el enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2023/04/26/pdf/2023_4399.pdf

Listado documentos