Normativa tramitada

Años

Ves enrere DECRET 27/2022, d’11 de març, del Consell, de modificació del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; del Decret 172/2020, de 30 d’octubre, del Consell i del Decret 175/2020, de 30 d’octubre, del Consell

DECRET 27/2022, d’11 de març, del Consell, de modificació del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; del Decret 172/2020, de 30 d’octubre, del Consell i del Decret 175/2020, de 30 d’octubre, del Consell

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/15/pdf/2022_2127.pdf

Listado documentos