Normativa tramitada

Años

Ves enrere DECRET 24/2022, d’1 d’agost, del president de la Generalitat, que modifica el Decret 1/2020, de 6 de febrer, bases reguladores subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics

DECRET 24/2022, d’1 d’agost, del president de la Generalitat, que modifica el Decret 1/2020, de 6 de febrer, bases reguladores subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics

Pot consultar el text de la norma en el següent enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2022/08/09/pdf/2022_7593.pdf

Listado documentos