Normativa tramitada

Años

Ves enrere DECRET 22/2022, de 18 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022

DECRET 22/2022, de 18 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022

Pot consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_6959.pdf

Listado documentos