Normativa tramitada

Años

Ves enrere DECRET 121/2022, de 16 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

DECRET 121/2022, de 16 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Pot consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/21/pdf/docv_9432.pdf

Listado documentos