Nota de prensa

El Consell impulsa el nou pla de dinamització i governança turística de la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop

10/09/2021

- L'objectiu és la innovació, la modernització, el foment i la consolidació dels productes turístics des de la perspectiva de l'oferta


El Consell ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop per a la posada en marxa d'un nou pla de dinamització i governança turística en la zona durant 2021.

Mitjançant aquest conveni, Turisme Comunitat Valenciana destina 130.000 euros enguany per a impulsar la innovació, la modernització i el foment del turisme a la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop.

Els plans de dinamització i governança turística de la Comunitat Valenciana es configuren com una iniciativa de la Generalitat, instrumentada a través de la formalització de convenis entre Turisme Comunitat Valenciana i altres administracions públiques i ens privats.

Aquesta iniciativa està destinada a la innovació, la modernització, el foment i la consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l'oferta, atenent fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, la sostenibilitat i el reequilibri socioterritorial.

A més, aquests plans segueixen l'augment de la qualitat dels serveis turístics del territori; la millora del medi urbà i natural; l'ampliació i la millora dels espais d'ús públic, a més de l'increment, la diversificació i la millora de l'oferta complementària; la valoració dels recursos turístics; la creació de nous productes, així com la sensibilització i la implicació de la població i els agents locals en una cultura de qualitat.