Nota de prensa

El Consell col·labora amb l'Ajuntament de Peníscola per a fomentar accions de promoció de turisme cinematogràfic

16/10/2020

- Turisme Comunitat Valenciana contribuirà econòmicament amb 100.000 euros a través d'un conveni


El Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Peníscola per a la realització del Pla de promoció del producte cinematogràfic de turisme de Peníscola i de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant aquest acord, la Generalitat destinarà 100.000 euros perquè l'Ajuntament de Peníscola duga a terme les actuacions del Pla de promoció del producte cinematogràfic de turisme de Peníscola i de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, l'Ajuntament de Peníscola es compromet a dur a terme les accions que comprén el Pla de promoció del producte cinematogràfic, com ara la producció de material promocional, les accions de màrqueting i les accions promocionals dirigides al turista.

En concret, Peníscola desenvoluparà accions per a impulsar experiències de turisme vivencial, accions en premsa i mitjans especialitzats, actuacions dirigides al turista final que visita la ciutat, així com material promocional de la destinació.

Cal destacar que entre els objectius bàsics de Turisme Comunitat Valenciana està la realització d'actuacions encaminades a la consolidació dels diversos productes i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, entre les quals Peníscola ocupa un lloc destacat com una de les principals destinacions de Castelló.

A més, Peníscola ha esdevingut un escenari extraordinari i excepcional de grans pel·lícules del segle XX i en l'actualitat és localització de sèries televisives famoses, la qual cosa atorga al municipi una enorme notorietat.

De manera que l'objectiu d'aquest conveni és fer valdre les obres cinematogràfiques gravades al municipi de Peníscola per a oferir un producte que, a més de no ser estacionari, s'assenta sobre una condició singular: escenari cinematogràfic.

A més, promocionar els escenaris de rodatges comporta promocionar els recursos històrics i culturals de la ciutat. Així mateix, promocionar la gastronomia vinculada a aquests escenaris ofereix la possibilitat d'unir en una mateixa campanya diversos aspectes turístics de la ciutat i oferir un producte únic i diferenciador d'altres destinacions turístiques.