Organismes

Portals

Actualitat

Actualitat

El secretari autonòmic de Representació davant la UE ha participat en el Model European Union Spain (MEU) que se celebra a València

  • El MEU és un esdeveniment internacional de simulació de les institucions europees per a donar a conéixer als jóvens el funcionament del Parlament Europeu 
  • Durant la trobada s’escenifica el funcionament de les institucions europees a través de la simulació dels rols d’eurodiputats, ministres en el Consell de la UE, periodistes i lobbistes
El secretari autonòmic de Representació davant la UE ha participat en el Model European Union Spain (MEU) que se celebra a València

La delegada del Consell a Castelló es reunix amb l’alcalde de la Llosa

  • Susana Fabregat ha destacat “la importància de la col·laboració entre administracions per a executar projectes que redunden en el benestar de la ciutadania”
La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, visita la Llosa para conocer las prioridades de la localidad

La Generalitat firma un conveni amb la Universitat d’Alacant perquè l’alumnat faça pràctiques en la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea

  • L’objectiu és preparar els estudiants per a l’exercici d’activitats professionals, facilitar la seua ocupabilitat i fomentar la seua capacitat d’emprenedoria
La Generalitat firma un conveni amb la Universitat d’Alacant perquè l’alumnat faça pràctiques en la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2024-2025

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D’EUROPA, CURS 2024-2025

 

S’ha publicat en el DOGV núm. 9844, de 8 de maig de 2024, la Resolució de 23 d’abril de 2024, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dos beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa per al curs 2024-2025.

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/08/pdf/2024_3806.pdf

D’acord amb l’article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.

Així mateix, i d’acord amb l’article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, caldrà aportar el justificant d’haver sigut preseleccionat pel Col·legi d’Europa per al curs 2024- 2025.

T'interessa

Enllaços