Organismes

Portals

Actualitat

Actualitat

La Generalitat y la Comunidad de Madrid inician los trabajos para la creación del mayor hub de Logística de España

  • Los presidentes autonómicos, Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso se comprometieron a impulsar esta iniciativa en la II Cumbre Empresarial del Eje Comunidad de Madrid - Comunitat Valenciana
  • Esta colaboración público - privada tiene como objetivo reforzar el potencial económico y tecnológico de ambas regiones
  • La Fundación Conexus ha sido la organizadora de la jornada en València
La Generalitat y la Comunidad de Madrid inician los trabajos para la creación del mayor hub de Logística de España

El Consell aprova nous nomenaments en el segon escaló de l’Administració autonòmica

  • El Ple extraordinari ha acordat 16 nomenaments, dels quals 5 pertanyen a secretaries autonòmiques, 2 a subsecretaries i 9 a direccions generals

El Consell firma convenis amb associacions de periodistes per a fomentar la formació i difondre el treball dels mitjans de comunicació

  • Els acords se subscriuen amb la Unió de Periodistes Valencians, l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana i l’Associació de Periodistes de la Província d’Alacant
  • També es col·labora amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la celebració d’esdeveniments relacionats amb la comunicació local

 

El Consell firma convenis amb associacions de periodistes per a fomentar la formació i difondre el treball dels mitjans de comunicació

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2024-2025, PEL QUAL ES PUBLICA EL RESULTAT DE L’AVALUACIÓ.

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2024-2025, PEL QUAL ES PUBLICA EL RESULTAT DE L’AVALUACIÓ.

Finalitzada la fase d’avaluació per la Comissió de Valoració, s’acorda publicar la llista amb el resultat de l’avaluació en este procés de concessió de dos beques, anunciat mitjançant Resolució de 23 de abril de 2024, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 9844 / 08.05.2024), per a una fase d’al·legacions, durant un termini de 10 dies hàbils:

      Francesc Torres Mañá                                             20,56 puntos

     Ana Girón Esquerdo                                                17,34 puntos

     Miranda Rausell Moreno                                          16,05 puntos

     Javier Lara Ruiz (en Reserva C. de E.)                   12,25 puntos

Exclosos:

- Lucía Martínez López-Varela (en Reserva del Col·legi d’Europa): no complir el requisit de ser resident o haber realitzat els seus estudis en un centre universitari de la Comunitat Valenciana.

            - Antonio Tintoré Vicent: no complir el requisit d’haber estat preseleccionat per al programa objecte de les beques pel Col·legi d’Europa, d’acord amb els criteris de selecció establits pel citat Col·legi.

Tot alló, de conformitat amb l’article 9.4 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

Segons el que es disposa en l'article 9.6 del citat Decret 9/2017, “En qualsevol moment del procediment de selecció en què el Col·legi d'Europa comunique la llista definitiva de les persones admeses, tota persona aspirant que no estiga inclosa en aquesta, decaurà automàticament en aquest procediment”.

València, 19 de juny de 2024

T'interessa

Multimedia

Enllaços