Actualitat

Actualitat

Francesc Colomer apuesta por impulsar el turismo en las zonas afectadas por los últimos incendios para facilitar la recuperación de los municipios

  • El Secretario Autonómico ha inaugurado en Viver una jornada sobre turismo y regeneración de destinos afectados por catástrofes 
Jornada Formativa

Francesc Colomer: “Los hoteles del interior de Castellón parten con una previsión del 74 % para el puente de la Constitución”

  • El secretario autonómico de Turisme avanza los datos de ocupación hotelera elaborados por Turisme CV para el puente de la Constitución y de la Inmaculada
  • Afirma que “destinos de costa, de interior y urbanos mantienen el pulso y encaran los próximos puentes con una ocupación media del 70 %”

La Generalitat i la FSMCV organitzen la primera ‘Trobada d'Escoles de Música front al despoblament’ amb la participació de 400 joves en Sempere i Benissuera

  • L'activitat, que es preveu celebrar en totes les comarques amb municipis AVANT, forma part de la Ruta 99
AVANT

Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

Ves enrere ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2022-2023

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2022-2023

Finalitzada la fase d’avaluació per la Comissió de Valoració (barem i entrevista/prova), s’acorda publicar la llista amb el resultat de l’avaluació en este procés de concessió de dos beques, anunciat mitjançant Resolució de 28 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 9312 / 04.04.2022), per a una fase d’al·legacions, durant un termini de 10 dies hàbils.

Natalia Chiner Ridaura:                           21,01 punts

Alejandro López Bo                                 19,18 punts

Pau Durá Díez                                         16,02 punts

Eric Valdivia Villanueva                           15,41 punts

Pablo Pastor Vidal                                  14,60 punts

Mercedes Sebastián Lázaro                   11,95 punts

Tot alló, de conformitat amb l’article 9.4 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

València, 23 de juny de 2022

T'interessa

Twitter

Multimedia

Enllaços