Logo Generalitat


El Consell aprova el decret que regula el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana

  • La nova normativa ofereix una regulació completa del Registre, adaptada a la Llei de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana
  • S'hi inscriuran de manera gratuïta les empreses, els establiments i les entitats que presten serveis turístics

(14/01/2022) - La nova normativa ofereix una regulació completa del Registre, adaptada a la Llei de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana
- S'hi inscriuran de manera gratuïta les empreses, els establiments i les entitats que presten serveis turísticsEl Consell ha aprovat el decret que regula el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Aquesta nova normativa ofereix una regulació completa del Registre, adaptada a la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, que el reconeix com un registre públic, en el qual s'inscriuran, d'ofici, les empreses, els establiments i les persones o les entitats que presten serveis turístics de la Comunitat Valenciana.

La inscripció en el Registre serà gratuïta i el règim d'organització i funcionament es determinarà reglamentàriament. Per això, Turisme Comunitat Valenciana ha elaborat una regulació completa del registre esmentat, que desenvolupa i s'adapta a les prescripcions legals vigents.

El decret es divideix en quatre títols, amb un total de dèsset articles, dues disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria i dues disposicions finals. Aquesta regulació ha tingut en compte les diferents tipologies d'empreses turístiques previstes en la llei, la classificació i la modalitat.

La finalitat d'aquest registre és servir d'instrument de coneixement del sector turístic i d'informació per a l'exercici de les potestats administratives que té l'administració turística, de manera que facilite les activitats d'ordenació, inspecció, control, verificació, programació i planificació que s'hi atribueixen, així com el subministrament d'informació a les persones o les entitats interessades.

Durant el procediment d'elaboració i tramitació del decret s'han realitzat els tràmits de consulta prèvia, informació pública i audiència a les entitats que agrupen interessos relacionats amb l'objecte i s'han emés els informes preceptius de l'Advocacia General de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat