Te interesa

Portales

Enlaces

.

 

novedades

Atrás ¡La teua opinió importa! Enquesta sobre el suport a potencials líders i socis durant la fase de preparació del projecte

¡La teua opinió importa! Enquesta sobre el suport a potencials líders i socis durant la fase de preparació del projecte

El projecte d'assistència tècnica TESIM finançat per la Comissió Europea ( DG NEAR), que ajuda a l'execució i gestió de programes d'ENI CBC per al període comprés entre 2014 i 2020, vol conéixer l'opinió dels potencials líders i socis en relació al suport que necessitaran per a la preparació de les propostes de projecte.

A més d'avaluar el tipus d'informació i formació que es considera més rellevant, l'enquesta també s'interessa per conéixer el mig preferit per a rebre la dita informació i formació (per exemple pàgines web, esdeveniments, plataformes de formació virtual, etc).

Esta enquesta es posa en marxa a la vista de la publicació de les primeres convocatòries de propostes dels 16 programes ENI CBC, i també implicarà les autoritats nacionals i a les delegacions de la UE dels socis mediterranis.

La data  límit per a omplir el qüestionari és el dimecres 20 d'abril del 2016.

  Enquesta TESIM  sobre el suport durant la fase de preparació del projecte

Informació referent a la primera convocatòria de propostes de l'ENI CBC Conca del mar Mediterrani

  D'acord amb les decisions preses durant la reunió del Comité de Seguiment Conjunt ( a Càgliari el 9 i 10 de març del 2016), la primera convocatòria de propostes es publicarà a finals d'any, sempre que s'hagen firmat prèviament els acords de finançament entre la Comissió Europea i els països socis Mediterranis. La convocatòria, valorada en 84,6 Milions d'Euros, comprendrà els 4 objectius temàtics i les 11 prioritats del Programa ENI CBC MED.