Organismos

Portales

Novedades

Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas

Atrás LA DIRECCIÓ GENERAL D’ASSUMPTES MARÍTIMS I PESCA OBRI UN PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL

LA DIRECCIÓ GENERAL D’ASSUMPTES MARÍTIMS I PESCA OBRI UN PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL

La Direcció General d'Assumptes  Marítims i Pesca (DG MARE) organitza un procediment de selecció de personal temporal amb vista a cobrir cinc llocs d'administrador de nivell AD8 en els àmbits de la ciència de la pesca i les ciències marina i marítima. 

Els candidats hauran de tindre una experiència professional a temps complet de com a mínim 9 anys, adquirida després de l'obtenció del títol exigit. Quant a les llengües els candidats hauran de tindre un coneixement profund d'una de les llengües oficials de la Unió Europea i un coneixement satisfactori d'una altra de les llengües oficials de la Unió Europea. El domini de l'anglés es considera necessari. La DATA LÍMIT per a la presentació de les sol•licituds és el 31.07.2015.

Per a saber la resta de condicions que exigixen per a este lloc i accedir al registre en línia seguix l'enllaç següent.
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/news_and_events/vacancies/com-ta-mare-15-ad8/doc/com-ta-mare-15-ad8_es.pdf