Visualització de contingut web

Convocatòries i adjudicacions

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat publica en el DOGV, durant el primer trimestre de cada any, la resolució de convocatòria d'una beca per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, per al curs acadèmic següent.

En aquesta convocatòria s'indica la seu del Col·legi de l'Europa en la qual es cursaran els estudis objecte de la beca, la seua dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds, i la documentació que ha de dur adjunta aquesta sol·licitud.

Un dels requisits que exigeix a les persones beneficiàries el Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, és "haver sigut preseleccionada per al programa objecte de les beques pel Col·legi d'Europa, d'acord amb els criteris de selecció establits per aquest Col·legi."

Per això, totes les persones interessades a participar en aquesta beca, hauran de dirigir-se al Col·legi d'Europa, https://www.coleurope.eu/admission, a fi de formalitzar prèviament la matrícula, i ser preseleccionades per al programa que sol·liciten. Sense aquest requisit no podran ser admeses en la convocatòria de concessió de la beca. 

S'ha de destacar que la presentació de sol·licituds s'efectuarà únicament per via telemàtica, i de manera independent tant davant la Presidència de la Generalitat com davant el Col·legi d'Europa.

******************************************************************************************************

 

23/10/20 AVIS: BEQUES CURS 2021-2022 OBERTURA TERMINI MATRÍCULA COL·LEGI D'EUROPA

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat publica en el DOGV, durant el primer trimestre de cada any, la resolució de convocatòria de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, per al curs acadèmic següent.

Per a participar en este procés de concessió, de comformitat amb el Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, modificat pel Decret 31/2018, de 14 de desembre, caldrà tindre el requisit "d'haver sigut preseleccionada per al programa objecte de les beques pel Col·legi d'Europa, d'acord amb els criteris de selecció establits per aquest Col·legi."

El termini de matrícula online en el Col·legi d'Europa per al curs acadèmic 2021 - 2022, es trova actualment obert, fins al 13 de gener de 2021.

Per això, totes les persones interessades a participar en aquestes beques per convocar, hauran de dirigir-se al Col·legi d'Europa, https://www.coleurope.eu/admission, a fi de formalitzar prèviament la matrícula, i ser preseleccionades per al programa que sol·liciten.

Sense ser preselecciones, no podran ser admeses en la propera convocatòria de concessió de beques

 

 

 

CONVOCATÒRIA ANTERIOR

AVIS: CONVOCATÒRIA BEQUES CURS 2020-2021

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D'EUROPA, CURS 2020-2021

 

 

S'ha publicat en el DOGV núm. 8828, de 5 de juny de 2020 la Resolució d'1 de juny 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa per al curs 2020/2021.

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4038.pdf

 

D'acord amb l'article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.

 

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, caldrà aportar el justificant d'haver sigut preseleccionat pel Col·legi d'Europa per al curs 2020/2021.

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ

S'ha publicat en el DOGV núm. 8867 de data 27/07/2020 la Resolució de 22 de juliol de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'adjudiquen dos beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa per al curs 2020-2021.

Enllaç al DOGV